AB Destekli “Kariyer Rehberliği” Toplantıları Samsun’da Yapıldı.

21 Aralık 2016 tarihinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve KYK Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda yapılan toplantılara Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Recep Ali Er de katıldı.

Er konuşmasında “Öğrencilerimize barınma, beslenme, burs, kredi gibi hizmetler sağlarken aynı zamanda onların sosyal alanda da gelişmelerine de katkı vermeyi amaçlıyor, istihdamlarına da destek olmak istiyoruz” dedi. “DEZÖDES Projesini AB desteğini bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiklerini ifade eden Recep Ali Er proje hakkında da detaylı bilgi verdi.

21-22 Aralık 2016 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantılar sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda dört kez tekrarlandı. Programda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye Ulusal Ajansı temsilcileri tarafından iş fırsatları, işe başvururken dikkat edilmesi gerekenler, Europass formatında öz geçmiş hazırlama, Avrupa Birliği’nden iş ve eğitim fırsatları ve nasıl girişimci olunabileceğine dair pratik bilgiler paylaşıldı.

DEZÖDES Projesi üniversiteler ve istihdam politikaları ile ilgili çalışan diğer kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek dezavantajlı yüksek öğrenim öğrencilerine daha iyi hizmetler sunmayı ve dezavantajlı öğrencilerin işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırarak Kurumun bu konudaki hizmet sunma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Ankara merkezli yürütülen Projede ayrıca Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun’da da yerel faaliyetler gerçekleştirilecek. Proje faaliyetleri arasında öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları, konferanslar, çalıştaylar, ilgili konularda ihtiyaç analizleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme çalışmaları, internet tabanlı Öğrenci Bilgi Sisteminin güçlendirilmesine yönelik bölgesel toplantılar, hizmet kalitesi standardı ve kontrol listesi oluşturulması, AB ülkelerindeki çalışmalara yönelik karşılaştırmalar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarındaki sosyal çalışmacılar, psikologlar ve İŞKUR meslek danışmanları için eğitimlerin yanı sıra AB finansmanlı bursların etki değerlendirmesi gibi araştırmalar da bulunuyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen ve kısa adı DEZÖDES (Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi) olan Proje; Ocak 2016’da başladı. Toplam bütçesi 1.950.000 Avro olan Proje; Temmuz 2017’de tamamlanacak ve 18 ay sürecek. Daha fazla bilgi için: www.dezodes.org internet sitesi ziyaret edilebilir.

22 Aralık 2016