DEZÖDES Faaliyetlerini Tamamlıyor…

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi (DEZÖDES) kapsamında KYK ile İŞKUR, YÖK, MYK, KOSGEB, TOBB ve Ulusal Ajans gibi kurumlarla işbirliği yapıldı.  İlgili faaliyetler kapsamında toplamda 69 bin kişiye ulaşıldı.

Toplam bütçesi 1.950.000 Avro olan DEZÖDES Projesi kapsamında gençlerin istihdam piyasasına girişlerini destekleyecek ve kolaylaştıracak faaliyetler yürütüldü. Bu faaliyetler çerçevesinde yaklaşık 69 bin kişiye ulaşıldı. 7 pilot ildeki (Ankara, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun) üniversiteler ve kız öğrenci yurtlarında toplam 3.757 gence yüz yüze kariyer rehberliği hizmeti verildi. Yapılan ihtiyaç analizleri ile KYK hizmetlerine yönelik kapsamlı değerlendirmeler elde edildi. KYK yurtlarındaki sosyal çalışmacılar, psikologlar ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarından oluşan toplam 774 personele gençlere daha etkin hizmet verebilmeleri için “Kariyer Rehberliği Becerileri” eğitimleri verildi.

Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve üniversiteler arasındaki veri akışını geliştirmek için İnternet Tabanlı Öğrenci Bilgi Sistemini güçlendirmeye yönelik 7 ilde bölgesel çalıştaylar yapıldı. KYK yurtları ve kredi/burs hizmetleri için kalite standardı ve kontrol listesi oluşturulmasına destek verildi. KYK ve İŞKUR çalışanları için AB ülkelerine çalışma gezileri düzenlendi ve iyi uygulama örnekleri incelendi.

2012-2013 ve 2014-2015 öğretim dönemlerinde öğrenim kredileri AB finansmanlı bursa dönüştürülen öğrenciler üzerinde etki değerlendirme analizi yapıldı. Bu çalışmaya 1337 kişi katıldı. (AB, öğrencilere 2012-2013 döneminde 26 milyon TL, 2014-2015 döneminde 22 milyon 89 bin TL burs sağlamıştı.) Proje kapsamında çok sayıda yayın, eğitim materyali hazırlandı; panel, çalıştay ve toplantılar düzenlendi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak İŞKUR ve KYK arasında gençlerin istihdamının desteklenmesi için bir işbirliği protokolü imzalanacak.

14 Temmuz 2017’de tamamlanacak DEZÖDES Projesi; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütüldü. Sözleşme Makamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır.

11 Temmuz 2017