Herşey Gençler İçin…

KYK Personeli ve Yöneticileri Gençlerle Etkili İletişim Kurmak için Eğitim Aldı…

DEZÖDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere toplam 200 kişi katıldı…

“Destek İhtiyacı Olan Gençlerle İlişki & İletişim Geliştirmek ve Finansal Destek & Konaklama Hizmetlerinin Kalitesini Arttırmak” konulu eğitimler 24 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında Ankara’da 8 farklı gruptan oluşan katılımcılara verildi.

Eğitim kapsamında;

KYK’ya bağlı yurtlarda ve genel merkez birimlerinde (Kredi Dairesi, Yurt İşletme Dairesi ve Dış İlişkiler Dairesi) görev tanımları gereğince burs, kredi, barınma, temel ihtiyaçlar ve diğer alanlarında yükseköğrenim öğrencileri ile sık iletişimde bulunan, ilişki kurarak problem çözme becerilerini kullanmak zorunda kalan KYK personeline; Kurum faaliyet ve uygulamalarını dikkate alarak “ ilişki oluşturma, iletişim becerileri, yönlendirme, destek ve problem çözme teknikleri” modüllerinden oluşan, teorik ve pratik uygulamalı (vakalar üzerinden birebir rol oynama, ekip çalışması- grup dinamiklerini içeren) bir program uygulandı.

Katılımcı profili destek ihtiyacı olan gençlere hizmet veren KYK Yurt ve Genel Merkez personelinden oluştu. (Yurt Yönetim Memurları, Yurt Yönetim Kadrosu, Kredi Dairesi, Yurt İşletme Dairesi ve Dış İlişkiler Dairesi, Kurumsal İletişim Merkezi)

Eğitim uzmanları Murat Akkaya, Kadir Akbulut ve Erçin Kimmet’in modere ettiği eğitimlerin “Finansal Destek & Konaklama Hizmetlerinin Kalitesini Arttırmak” başlıklı bölümünde ise ilgili mevzuatın uygulama prensipleri, yaşanan olaylardan oluşturulan vaka örnekleri, katılımcıların iletişim ve ilişki geliştirirken deneyip uygulayabilecekleri stratejiler değerlendirildi.

KYK İletişim Eğitimleri Video

24 Ekim 2016