Paydaşlar Arası İşbirliği Çalıştayı Gerçekleştiriliyor…

Yüksek öğrenim öğrencileri ve yeni mezunlara istihdam ve kariyer rehberliği hizmeti veren kurum ve kuruluşlar arasında ağ oluşturmak ve sürekli bir işbirliği kurmayı amaçlayan Çalıştay 21 ve 22 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da Mövenpick Otel’de gerçekleştiriliyor.

Çalıştayda üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların istihdama geçişlerini kolaylaştırmak ve onlara kariyer rehberliği sunmak amacıyla Proje kapsamında hazırlanacak rehber kitapçığın içeriği de tartışılıyor.

İki gün sürecek çalışmaların ilk gününe; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Müdürlüğü, YÖK, İŞKUR, KOSGEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sincan Gençlik Merkezi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) temsilcilerinin yanı sıra DEZÖDES Proje ekibi katıldı.

Çalıştayın açılışı KYK Kredi Dairesi Başkanı İlkay Atlı tarafından yapıldı. Proje Ekip Lideri Carsten Olsen’in Çalıştayın hedeflerini anlattığı bölüm sonrasında her bir katılımcı kurum kısaca; gençlerin iş yaşamına girişte verdikleri destek hizmetlerini tanıttı.

Kolaylaştırıcılığı Eğitim Uzmanı Murat Akkaya ve İletişim Uzmanı Pınar Alkan Yarıkkaya tarafından yapılan çalıştayda ekipler ilgili konularda sürdürülebilir işbirliği olanakları ile kariyer rehber kitapçığının içeriği üzerine tartışmalarda ve sunumlarda bulundu. Çalışmalara ışık tutacak sunumlarla Türkiye’den ve Avrupa Birliğinden resmi iş ve kariyer portalları tanıtıldı.

Çalıştayın ikinci gününe ilgili kamu kurumlarının yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu, üniversitelerin öğrenci kulüplerinden gençler ve ayrıca TOBB, PERYÖN gibi kuruluşlar katıldı.

Türkiye’nin önemli portallarından Kariyer Net temsilcileri de çalıştay içeriğine destek verdi.

21 Eylül 2016