Araştırma Bileşeni

Bu proje dezavantajlı yüksek öğrenim öğrencilerinin iş piyasasına erişiminin kolaylaştırılması için teknik yardım sağlayarak 2012-2013 ve 2014-2015 yılları arasındki Burs Destek Operasyonu AB Hibe Bileşeninin  (38 Milyon Euro) izlemesini gerçekleştirecektir.

Bu proje aracılığı ile Destek Operasyonunun etkileri analiz edilecektir:

  • Projenin ilk safhasında burs alan 1200 öğrenci örneklemi olarak alınacak ve web tabanlı bir anketle dezavantajlı son sınıf öğrencilerinin talep ve beklentilerini tespit etmek için bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir.
  • Mevcut anketler ve istatistiklere dayalı olarak son sınıf öğrencilerinin işgücü piyasası olanaklarına dair tamamlayıcı bir değerlendirme yapılacaktır.
  • Daha sonra projenin uygulanması esnasında (AB finansmanlı bursun) programdan yararlanan üniversite öğrencileri ve mezunlarının istihdam durumlarının ne ölçüde etkilediğine odaklanan bir etki analizi yapılacaktır.

AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretlerine hazırlık olarak proje en iyi uygulama örneklerini tanıtmak için AB ülkerindeki kredi, burs ve yurt, barınma uygulamaları ve hizmetlerini ve aynı zamanda da KYK Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve İŞKUR tarafından sunulan kariyer danışmanlığı ve rehberliği konularını da göz önünde bulundurarak bir durum analizi gerçekleştirecektir.

Bu çalışmalara ek olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından dezavantajlı yüksek öğrenim öğrencilerine sunulan hizmetlere dair arka plan belgeleri ve araştırmalar ile de desteklenen bir rehber kitapçık hazırlanarak ilgili  paydaşların da katkı vereceği bir çalıştay düzenlenecektir.