Eğitim Bileşeni

 Eğitim Faaliyetleri

Proje faaliyetleri içerisinde eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları önemli bir yere sahiptir.

Eğitimin faaliyetlerinin amacı KYK Genel Müdürlüğü (ve ilgili kurumların) danışmanlık ve yardım kapasitesini güçlendirmek ve öğrenciler ile ailelerine verilen hizmetleri geliştirmektir.

Proje süresince öğrenci odaklı gerçekleştirilecek toplam 22 ayrı eğitim bulunmaktadır. Bu kapasite geliştirme çalışmaları KYK ve İŞKUR personeline yönelik olarak aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • İletişim becerilerinin geliştirilmesi (dezavantajlı öğrenciler dikkate alınarak)
  • Öğrencilere verilen maddi yardım ve konaklama hizmetlerinin kalitesinin artırılması
  • Son sınıf öğrencilerine, istihdam piyasasına girişlerinde destek hizmetleri

Bu eğitimlerin KYK çalışanları, öğrenciler ve İş ve Meslek Danışmanlarına daha da iyi hizmet sunmak ve almak konusunda önemli katkıları olması öngörülmektedir.

Bunlara ek olarak öğrencilere yönelik sosyal destek, konaklama ve kariyer danışmanlığı hizmetleriyle ilgili öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek üzere  7 ilde öğrenci anketler gerçekleştirilecektir. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminin daha kolay kullanılması ve daha interaktif hizmet sunabilmek için sistem gereklilikleri gözden geçirilecektir.

Üniversiteden mezun olacak öğrencilere istihdam olanaklarına erişebilecekleri temas noktaları hakkında detaylı tavsiyeler veren kapsamlı bir kitapçık yayınlanacak ve 40.000’den fazla kullanıcıya dağıtılacaktır.