İletişim Bileşeni

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi hedef kitlesi kapsamında bulunan yüksek öğrenim öğrencilerine iş hayatına atılırken rehberlik hizmeti vermek, iş fırsatlarını ve bu konuda gençlere destek veren ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Bu süreçte hem Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu nun kendi bünyesinde hem de öğrencilerle etkin ve sürdürülebilir iletişimin temellerini atmak için yayınlar, broşürler, 7 ilde bilgilendirme toplantıları, ilgili kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmektedir.

Online ve elektronik iletişim araçları ve sosyal medya da etkin şekilde kullanılmakta, tanıtım ve medyaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.