Proje Hakkında

Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin İş Piyasasına Erişiminin Kolaylaştırılması için Teknik Yardım Projesi, Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuştur. Sözleşme makamı T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığıdır. Projeye, SC Addwise European Expertise SRL liderliğindeki konsoryium teknik destek sağlamaktadır. Süresi 18 ay olan proje Ocak 2016’da başlamıştır.

Proje Neyi Hedefliyor?

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi;

 • Üniversiteler ve istihdam politikaları ile ilgili çalışan diğer kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek dezavantajlı yükseköğrenim öğrencilerine daha iyi hizmetler sunmayı ve
 • Dezavantajlı öğrencilerin işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırarak Kurumun bu konudaki hizmet sunma kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Projenin temel hedefi üniversite öğrencilerinin okuldan işe geçiş sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından sunulan fırsatlarla ilgili farkındalığını artırmaktır.

Projenin hedef kitlesi kimler?
 • Projenin Hedef Kitlesi,
 • Yoksul veya yoksulluk riski taşıyan,
 • Engelli
 • Ülke içinde yerinden edilmişlik öyküsü bulunan,
 • Sosyal içerme önceliği kapsamında yer alan dezavantajlı gruplara dahil olan öğrencileri ve
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelerin öğrenci işleri personelini kapsamaktadır
Faaliyetler kapsamında yaklaşık 40.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir.
Proje hangi illerde uygulanacaktır?

Proje İlleri Ankara (merkez), Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun’dur.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler nelerdir?

Proje Faaliyetleri Kapsamında;

 • Yükseköğrenim öğrencileri için istihdam olanaklarına erişime yönelik bilgilendirme toplantıları (Ankara, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun illerinde),
 • Konferanslar, çalıştaylar, ilgili konularda ihtiyaç analizleri,
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanları için dezavantajlı öğrencilere verilen hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar,
 • İnternet tabanlı Öğrenci Bilgi Sisteminin güçlendirilmesine yönelik bölgesel toplantılar,
 • Yurt hizmetlerine ilişkin kalitesi standardı ve kontrol listesi oluşturulması,
 • AB ülkelerindeki ilgili çalışmaların karşılaştırılması,
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarındaki sosyal çalışmacılar, psikologlar ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları için eğitimlerin yanı sıra AB finansmanlı bursların etki değerlendirmesi gibi araştırmalar da bulunmaktadır.