II. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bir yılı geride bırakan DEZÖDES Projesi’nin faaliyetleri ilgili kurumlar ve gençler tarafından değerlendirildi, gelecekteki benzer çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

3 Nisan 2017’de Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya KYK Genel Müdür Yardımcısı Recep Ali Er ve Kredi Dairesi Başkanı İlkay Atlı ev sahipliği yaptı. Proje faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda ağırlıklı olarak gençlere yönelik tasarlanan kariyer rehberliği çalışmaları ve ilgili kurumlar arasında sürdürülebilir işbirliği konuları üzerinde duruldu.

Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir Koyuncu, ÇSGB AB Mali Yardımlar temsilcisi Burcu Özüdoğru, YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan Lale, YÖK Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Filiz Ercan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Ulusal Ajansı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB gibi önemli kurumların temsilcileri ile Ankara, Yıldırım Beyazıt, Atılım Üniversitesi gibi üniversitelerin Öğrenci Konseyi üyeleri ve yeni mezunlar da katıldı.

DEZÖDES Takım Lideri Carsten Olsen ve İletişim Kilit Uzmanı Pınar Alkan Yarıkkaya’nın ilgili çalışmalarla ilgili bilgi vermesinin ardından katılımcılar kariyer rehberliği alanında ihtiyaç duyulan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

3 Nisan 2017